ΠΡΩΤΕΪΝΗ A (papp-a)

Κωδικός εξέτασης: 121 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

mU/L

Μέθοδος

KRYPTOR-TRACE

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 2 Ημέρες          +4°C: 14Ημέρες        -20°C: 30 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

14 εβδ.κύησης

      —                           < 13005

13 εβδ.κύησης

      —                           < 9730

12 εβδ.κύησης

      —                           < 6560

11 εβδ.κύησης

      —                           < 3986

Start typing and press Enter to search