ΡΕΝΙΝΗ ΑΜΕΣΗ – ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ (ΗΡΕΜΙΑ)

Κωδικός εξέτασης: 376 Κατηγορία:

Δείγμα

Πλάσμα/EDTA

Μονάδα Μέτρησης

μU/mL

Μέθοδος

CLIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 0 Ώρες          +4°C: 0Ώρες        -20°C: 30 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Ενήλικες Υπτια θέση

2,8 – 40                  2,8 – 40

Start typing and press Enter to search