ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ

Κωδικός εξέτασης: 125 Κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

μmol/L

Μέθοδος

EIA

Αποτελέσματα

Εντός 5 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 0 Ώρες          +4°C: 24Ημέρες        -20°C: 30 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

0,22 – 2,05                  0,22 – 2,05

Start typing and press Enter to search