ΣΕΡΟΥΛΟΠΛΑΣΜΙΝΗ

Κωδικός εξέτασης: 109 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

mg%

Μέθοδος

ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 8 Ώρες          +4°C: 3Ημέρες        -20°C: 30 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Παιδιά

20 – 46                  20 – 46

Ενήλικες

20 – 55                  20 – 55

Start typing and press Enter to search