ΣΙΔΗΡΟΦΙΛΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ (STFR)

Κωδικός εξέτασης: 143 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

mg/L

Μέθοδος

ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 4 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 30 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

4 - 6 ετών

1,5 – 3,3                  1,5 – 3,3

6 - 10 ετών

1,3 – 3                  1,3 – 3

10 - 16 ετών

1,1 – 2,7                  1,1 – 2,7

> 16 ετών

0,9 – 2,3                  0,9 – 2,3

Start typing and press Enter to search