ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣ. ΟΡΟΥ (Τρ-Πε)

Κωδικός εξέτασης: 466 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ LATEX

Αποτελέσματα

Εκτέλεση ΤΡ-ΠΕ. Αποτέλεσμα αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων πρωί (έως τις 11:30 πμ)

Σταθερότητα

+20°C: 7 Ημέρες          +4°C: 30Ημέρες        -20°C: 365 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΡΝΗΤΙΚΟ                  

Start typing and press Enter to search