ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (Τρ-Πε)

Κωδικός εξέτασης: 552 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Σπέρμα

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ LATEX

Αποτελέσματα

Εκτέλεση ΤΡ-ΠΕ. Αποτέλεσμα αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων πρωί (έως τις 11:30 πμ)

Σταθερότητα

+20°C: 0 Ώρες          +4°C: 24Ώρες        -20°C: 0 Ώρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΡΝΗΤΙΚΟ                  

Start typing and press Enter to search