ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Κωδικός εξέτασης: 315 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

pg/mL

Μέθοδος

RIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 2 Ημέρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 60 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

1 - 3 μηνών

3,3 – 18                    0,1 – 1,3

1 - 6 ετών

0 – 0,6                      0 – 0,6

6 - 9 ετών

0,1 – 3,2                   0,1 – 0,9

10 - 11 ετών

0,1 – 6,3                   0,1 – 3,5

12 - 15 ετών

0,5 – 138                  0,9 – 7,5

16 - 19 ετών

38 – 173                  1,2 – 9,9

> 20 ετών

50 – 210                  1 – 8,5

Start typing and press Enter to search