ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΛΙΚΗ

Κωδικός εξέτασης: 316 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

ng/mL

Μέθοδος

CLIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 2 Ημέρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 60 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

2 - 10 ετών

< 0,26                        < 1,08

11 - 15 ετών

< 8,41                        < 0,48

16 - 21 ετών

1,18 – 9,49                  0,18 – 0,5

Στάδιο Tanner I

< 0,5                           < 0,71

Στάδιο Tanner II

< 2,16                         < 0,48

Στάδιο Tanner III

0,1 – 7,56                    < 0,38

Στάδιο Tanner IV

0,68 – 7,72                  < 0,46

Στάδιο Tanner V

0,68 – 9,42                  0,12 – 0,61

Προ εμμηνόπαυσης

      —                           0,12 – 0,59

Εμμηνόπαυση

      —                           < 0,49

>50 ετών

0,86 – 7,88                        —         

Start typing and press Enter to search