ΤΚΕ

Κωδικός εξέτασης: 513 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ολικό Αίμα/Κιτρικό Νάτριο

Μονάδα Μέτρησης

mMeter/hour

Μέθοδος

WESTERGREN

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 4 Ώρες          +4°C: 24Ώρες        -20°C: 0 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

1η ώρα

0 – 9                  0 – 20

Start typing and press Enter to search