ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ AVIDITY

Κωδικός εξέτασης: 358 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

CLIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 24 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 365 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Παρελθούσα λοίμωξη (υψηλή συνάφεια)

> 0,35                  > 0,35

Πρόσφατη λοίμωξη (χαμηλή συνάφεια)

< 0,3                  < 0,3

Start typing and press Enter to search