ΤΡΑΝΣΦΕΡΙΝΗΣ ΚΟΡΕΣΜΟΣ

Κωδικός εξέτασης: 107 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

%

Μέθοδος

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 4 Ημέρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 90 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

1 - 5 ετών

7 – 44                  7 – 44

6 - 20 ετών

10 – 40                  10 – 40

> 20 ετών

20 – 50                  15 – 50

Start typing and press Enter to search