ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ-Τ

Κωδικός εξέτασης: 122 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

ng/mL

Μέθοδος

ECLIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 4 Ώρες          +4°C: 24Ώρες        -20°C: 365 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

< 0,014                  < 0,014

Start typing and press Enter to search