ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 102 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ούρα 24h

Μονάδα Μέτρησης

mg/24h

Μέθοδος

ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HPLC)

Αποτελέσματα

Σε 1 ημέρα

Σταθερότητα

+20°C: 0 Ώρες          +4°C: 2Ημέρες        -20°C: 180 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

10 - 14 ετών

60 – 180                  60 – 180

Ενήλικες

15 – 43                  15 – 43

Start typing and press Enter to search