ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ Αb (<10d)

Κωδικός εξέτασης: 142 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

nmol/L

Μέθοδος

RIA

Αποτελέσματα

Εντός 10 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 2 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 30 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΟΡΙΑΚΟ

0,25 – 0,4                  0,25 – 0,4

ΑΡΝΗΤΙΚΟ

< 0,25                  < 0,25

Start typing and press Enter to search