ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

Κωδικός εξέτασης: 87 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Σπέρμα

Μονάδα Μέτρησης

mg%

Μέθοδος

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 0 Ώρες          +4°C: 0Ώρες        -20°C: 365 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

120 – 500                        —         

Start typing and press Enter to search