ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΗ

Κωδικός εξέτασης: 51 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

U/L

Μέθοδος

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 4 Ημέρες          +4°C: 4Ημέρες        -20°C: 60 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

<1 έτους

80 – 700                      80 – 700

2 - 17 ετών

120 – 1100                  120 – 1100

18 - ετών

60 – 275                      60 – 275

Start typing and press Enter to search