ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ

Κωδικός εξέτασης: 8 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

mg%

Μέθοδος

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 8 Ώρες          +4°C: 30Ημέρες        -20°C: 30 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Παιδιά

100 – 250                  100 – 250

Εφηβοι

125 – 270                  125 – 270

Ενήλικες

125 – 250                  125 – 250

Start typing and press Enter to search