ΦΩΣΦΟΡΟΣ

Κωδικός εξέτασης: 60 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

mg%

Μέθοδος

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 8 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 365 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

< 17 ετών

3 – 5,5                     3 – 5,5

> 18 ετών

2,5 – 4,5                  2,5 – 4,5

Start typing and press Enter to search