ΧΑΛΚΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Κωδικός εξέτασης: 386 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

μg/dL

Μέθοδος

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (GF-AAS)

Αποτελέσματα

Εντός 3 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 7 Ημέρες          +4°C: 30Ημέρες        -20°C: 90 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

0 - 6 μηνών

20 – 70                     20 – 70

Εγκυμοσύνη 3ο τρίμηνο

      —                           120 – 300

Ενήλικες

70 – 140                  80 – 155

Start typing and press Enter to search