ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ

Κωδικός εξέτασης: 11 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

mg%

Μέθοδος

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 24 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 365 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

0 - 1 ημερών

< 5                    < 5

0 - 2 ημερών

< 9                    < 9

3 - 5 ημερών

< 12                  < 12

Ενήλικες

0,4 – 1,2                  0,4 – 1,2

Start typing and press Enter to search