ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ HDL

Κωδικός εξέτασης: 14 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

mg%

Μέθοδος

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 24 Ώρες          +4°C: 5Ημέρες        -20°C: 90 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Χαμηλός κίνδυνος

> 55                  > 65

Μέσος κίνδυνος

35 – 55                  45 – 65

Υψηλός κίνδυνος

< 35                  < 45

Start typing and press Enter to search