ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ LDL

Κωδικός εξέτασης: 15 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

mg%

Μέθοδος

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 24 Ώρες          +4°C: 5Ημέρες        -20°C: 90 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Πολύ υψηλή

> 190                  > 190

Υψηλή

160 – 189                  160 – 189

Οριακά υψηλή

130 – 159                  130 – 159

Αποδεκτή

100 – 129                  100 – 129

Επιθυμητή

< 100                  < 100

Start typing and press Enter to search