ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

Κωδικός εξέτασης: 361 Κατηγορία:

Δείγμα

Σπέρμα

Μονάδα Μέτρησης

mg/L

Μέθοδος

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (AAS)

Αποτελέσματα

Εντός 3 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 7 Ημέρες          +4°C: 30Ημέρες        -20°C: 90 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

9,1 – 320                        —         

Start typing and press Enter to search