ΨΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΕΣ

Κωδικός εξέτασης: 115 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

2 * COOMBS

Αποτελέσματα

Σε 1 ημέρα

Σταθερότητα

+20°C: 3 Ημέρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 0 Ώρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΡΝΗΤΙΚΟ                  

Start typing and press Enter to search