ΩΣΜΩΛΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΟΥ

Κωδικός εξέτασης: 152 Κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

mOSM/kg

Μέθοδος

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 24 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 180 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

> 17 ετών

280 – 303                  280 – 303

Start typing and press Enter to search