ΑΜΜΩΝΙΑ

Κωδικός εξέτασης: 68 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Πλάσμα/EDTA

Μονάδα Μέτρησης

μg/dL

Μέθοδος

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 0 Ώρες          +4°C: 0Ώρες        -20°C: 30 Ημέρες

Παρατηρήσεις

Άμεσος διαχωρισμός από ερυθρά.

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Παιδιά

29 – 70                  29 – 70

Ενήλικες

15 – 50                  15 – 50

Start typing and press Enter to search