ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΓΡΙΠΗΣ Α+Β

Κωδικός εξέτασης: 192 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

Index

Μέθοδος

Ανοσοχρωματογραφία

Αποτελέσματα

Aυθημερόν, με παραλαβή του δείγματος έως τις 14:00

Σταθερότητα

+20°C:            +4°C:         -20°C:

Πληροφορίες : Ως γρίπη Α ανιχνεύονται οι υπότυποι : H1N1, H3N2, H7N7, H3N8, H5N1, H5N3, H5N8, H6N8 και Η13Ν8. Ως γρίπη Β ανιχνεύεται ο υπότυπος Yamagata

Start typing and press Enter to search