ΑΝΤΙΔΙΟΥΡΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ADH,AVP,COPEPTIN)

Κωδικός εξέτασης: 345 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

pg/mL

Μέθοδος

KRYPTOR-TRACE

Αποτελέσματα

Εντός 5 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 0 Ώρες          +4°C: 24Ώρες        -20°C: 60 Ημέρες

Παρατηρήσεις

Άμεσος διαχωρισμός από ερυθρά.

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

όχι έμφραγμα μυοκαρδίου

< 40,2                  < 40,2

με στέρηση ύδατος: διαβήτης κεντρικής αιτιολογίας

< 19,7                  < 19,7

με στέρηση ύδατος: πρωτοπαθής πολυδιψία

> 19,7                  > 19,7

διερεύνηση άπιου διαβήτη με στέρηση ύδατος

< 86                  < 86

χωρίς στέρηση ύδατος: νεφρογενής άπιος διαβήτης

> 86                  > 86

Start typing and press Enter to search