ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗ α1

Κωδικός εξέτασης: 76 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

mg/L

Μέθοδος

ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 8 Ώρες          +4°C: 5Ημέρες        -20°C: 90 Ημέρες

Παρατηρήσεις

Άμεσος διαχωρισμός από ερυθρά.

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Παιδιά

1000 – 2300                  1000 – 2300

Ενήλικες

1000 – 2000                  1000 – 2000

Start typing and press Enter to search