ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΟΣ FUMIGATUS IgM (<10d)

Κωδικός εξέτασης: 887 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

Index

Μέθοδος

EIA

Αποτελέσματα

Εντός 10 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C:            +4°C:         -20°C:  

Παρατηρήσεις

Άμεσος διαχωρισμός ορού.

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΡΝΗΤΙΚΟ                  

Start typing and press Enter to search