ΓΛΥΚΟΖΗ

Κωδικός εξέτασης: 1 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

mg%

Μέθοδος

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 24 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 180 Ημέρες

Παρατηρήσεις

Άμεσος διαχωρισμός ορούερυθρών.

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Παιδιά

65 – 110                  65 – 110

Ενήλικες

70 – 110                  70 – 110

Start typing and press Enter to search