γ-GT ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

Κωδικός εξέτασης: 117 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Σπέρμα

Μονάδα Μέτρησης

IU/mL

Μέθοδος

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 4:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C:            +4°C:         -20°C:  

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

< 50                        —         

Start typing and press Enter to search