Δ-4-ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΕΔΙΟΝΗ

Κωδικός εξέτασης: 331 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

ng/mL

Μέθοδος

CLIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 2 Ώρες          +4°C: 2Ημέρες        -20°C: 60 Ημέρες

Παρατηρήσεις

Άμεσος διαχωρισμός από ερυθρά.

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

0 - 10 ετών

0,05 – 0,55                  0,05 – 0,4

10 - 12 ετών

0,1 – 0,3                  0,25 – 0,8

12 - 15 ετών

0,2 – 0,85                  0,15 – 1,75

15 - 17 ετών

0,35 – 2,5                  0,55 – 3

Ενήλικες

0,8 – 3,6                  1 – 3,8

Start typing and press Enter to search