ΕΡΥΘΡΑ-RNA (PCR)

Κωδικός εξέτασης: 590 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

PCR

Αποτελέσματα

Εντός 5 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C:            +4°C:         -20°C:  

Παρατηρήσεις

Άμεση ανάλυση.

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΡΝΗΤΙΚΟ (ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ)                  

Start typing and press Enter to search