ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 202 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

%

Μέθοδος

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων πρωί (έως τις 11:30 πμ)

Σταθερότητα

+20°C: 24 Ώρες     +4°C:  10 Ημέρες        -20°C: 0 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Λιποπρωτεϊνη Α

19 – 52           19 – 52

Λιποπρωτεϊνη Pre-β

4 – 35           4 – 35

Λιποπρωτεϊνη Β

36 – 62           36 – 62

Χυλομικρά

< 2           < 2

Start typing and press Enter to search