ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ (HPLC) ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ

Κωδικός εξέτασης: 201 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

%

Μέθοδος

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 0 Ώρες     +4°C:  6 Ημέρες        -20°C: 0 Ημέρες

Για την ανίχνευση θαλασσαιμιών και άλλων αιμοσφαιροπαθειών τα αποτελέσματα της εξέτασης πρέπει να συναξιολογούνται με το οικογενειακό ιστορικό του εξεταζόμενου και τα αποτελέσματα εξετάσεων γενικής αίματος (μορφολογία ερυθρών, HGB, HCT, MCV) σιδήρου, TIBC και φερριτίνης. Η οριστική διάγνωση θαλασσαιμιών και άλλων αιμοσφαιροπαθειών απαιτεί πρόσθετες εξετάσεις (PCR κλπ).

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Αιμοσφαιρίνη Α

95 – 98,5           95 – 98,5

Αιμοσφαιρίνη Α2

1,5 – 3,3           1,5 – 3,3

Αιμοσφαιρίνη F

< 1,8          < 1,8

Αιμοσφαιρίνη S

ΑΠΟΥΣΙΑ          ΑΠΟΥΣΙΑ

Lepore

ΑΠΟΥΣΙΑ          ΑΠΟΥΣΙΑ

Αλλη αιμοσφαιρίνη

ΑΠΟΥΣΙΑ          ΑΠΟΥΣΙΑ

Οι τιμές αναφοράς σε βρέφη <1 έτους διαφέρουν.

Start typing and press Enter to search