ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗ-γ (IFN-γ)

Κωδικός εξέτασης: 977 Κατηγορία:

Μέθοδος

EIA

Αποτελέσματα

Εκτέλεση ΔΕ-ΤΡ-ΤΕ-ΠΕ. Αποτέλεσμα εντός 10 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

-

ΑΡΝΗΤΙΚΟ

Start typing and press Enter to search