ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 432 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ούρα 24h

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΛΗΣ

Αποτελέσματα

Εντός 10 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 24 Ώρες          +4°C: 30Ημέρες        -20°C: 180 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Ενήλικες μg/g creatinine

< 315                  < 315

Παιδιά μg/24h

80 – 500                  80 – 500

Ενήλικες μg/24h

65 – 515                  65 – 515

Start typing and press Enter to search