ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΣ (CMV) AVIDITY

Κωδικός εξέτασης: 359 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

CLIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 24 Ώρες     +4°C:  7 Ημέρες        -20°C: 365Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Πρόσφατη λοίμωξη

< 0,15             < 0,15

Παρελθούσα λοίμωξη

> 0,25             > 0,25

Start typing and press Enter to search