ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 364 Κατηγορία:

Δείγμα

Ούρα 24h

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HPLC)

Αποτελέσματα

Εντός 10 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 24 Ώρες          +4°C: 30Ημέρες        -20°C: 180 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

>18 ετών μg/g creatinine

< 45                  < 45

2 - 4 ετών μg/24h

< 29                  < 29

4 - 17 ετών μg/24h

< 65                  < 65

>18 ετών μg/24h

< 80                  < 80

Start typing and press Enter to search