ΡΕΝΙΝΗ PRA – ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ (ΚΟΠΩΣΗ)

Κωδικός εξέτασης: 335 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Πλάσμα/EDTA

Μονάδα Μέτρησης

ng/mL/h

Μέθοδος

CLIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 0 Ώρες          +4°C: 0Ώρες        -20°C: 30 Ημέρες

Παρατηρήσεις

Άμεσος διαχωρισμός από ερυθρά.

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Ενήλικες Ορθια θέση

0,4 – 4,1                  0,4 – 4,1

Start typing and press Enter to search