ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΟΛΙΚΟ (CH50)

Κωδικός εξέτασης: 34 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

U/mL

Μέθοδος

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 2 Ώρες          +4°C: 0Ώρες        -20°C: 14 Ημέρες

Παρατηρήσεις

Άμεσος διαχωρισμός από ερυθρά.

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

75 – 160                  75 – 160

Start typing and press Enter to search