ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ C (IGF-1)

Κωδικός εξέτασης: 348 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

ng/mL

Μέθοδος

CLIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 2 Ώρες          +4°C: 24Ώρες        -20°C: 365 Ημέρες

Παρατηρήσεις

Άμεσος διαχωρισμός από ερυθρά.

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

<6 ετών

49 – 327                     49 – 327

6 - 8 ετών

57 – 345                     57 – 345

9 - 11 ετών

74 – 551                     74 – 551

12 - 15 ετών

143 – 996                  143 – 996

16 - 17 ετών

193 – 903                  193 – 903

18 - 20 ετών

127 – 731                  127 – 731

21 - 45 ετών

101 – 358                  101 – 358

46 - 65 ετών

75 – 212                  75 – 212

>66 ετών

55 – 200                  55 – 200

Start typing and press Enter to search