ΤΕΤΡΑΠΛΟ (QUAD) TEST (ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN)

Κωδικός εξέτασης: 200 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων πρωί (έως τις 11:30 πμ)

Σταθερότητα

+20°C: 8 Ώρες    +4°C:  7 Ημέρες        -20°C: 30 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Τρισωμία 21 με βάση το Test

ΑΡΝΗΤΙΚΟ (< 1/250)

Start typing and press Enter to search