ΤΡΟΦΙΚΗ ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ/ΑΛΛΕΡΓΙΑ

Κωδικός εξέτασης: 12399 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΕIA

Αποτελέσματα

Εκτέλεση ΤΕ. Αποτέλεσμα αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων πρωί (έως τις 11:30 πμ)

Σταθερότητα

+20°C: 2 Ημέρες     +4°C:  14 Ημέρες        -20°C: 365 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΓΛΙΑΔΙΝΗ IgA

<1 (ΑΡΝΗΤΙΚΟ)

ΓΛΙΑΔΙΝΗ IgG

<1 (ΑΡΝΗΤΙΚΟ)

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟ

<0,35 RU/mL (Κλάση 0 = Αρνητικό)

Start typing and press Enter to search