ΥΠΟΚΛΑΣΕΙΣ IgG

Κωδικός εξέτασης: 251 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

mg%

Μέθοδος

RID

Αποτελέσματα

Εντός 5 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 8 Ώρε   +4°C:  7 Ημέρες        -20°C: 365 Ημέρες

ΦΥΣ.ΤΙΜΕΣ ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ
> 15 Ετών
IgG-1 240 – 1120
IgG-2 120 – 550
IgG-3 21 – 130
IgG-4 7 – 90
13 – 14 Ετών
IgG-1 165 – 1440
IgG-2 71 – 460
IgG-3 12 – 180
IgG-4 2 – 140
11 – 12 Ετών
IgG-1 380 – 1420
IgG-2 73 – 455
IgG-3 16 – 190
IgG-4 1 – 150
9 – 10 Ετών
IgG-1 390 – 1235
IgG-2 61 – 430
IgG-3 10 – 100
IgG-4 1 – 95
7 – 8 Ετών
IgG-1 225 – 1100
IgG-2 42 – 375
IgG-3 9 – 110
IgG-4 0 – 138
5 – 6 Ετών
IgG-1 330 – 1060
IgG-2 57 – 345
IgG-3 8 – 130
IgG-4 2 – 120
3 – 4 Ετών
IgG-1 290 – 1060
IgG-2 28 – 315
IgG-3 4 – 71
IgG-4 0 – 90
2 – 3 Ετών
IgG-1 170 – 950
IgG-2 22 – 440
IgG-3 4 – 69
IgG-4 0 – 120
9 – 23 Μηνών
IgG-1 290 – 880
IgG-2 30 – 330
IgG-3 13 – 82
IgG-4 1 – 65
6 – 8 Μηνών
IgG-1 190 – 390
IgG-2 37 – 60
IgG-3 12 – 62
IgG-4 1 – 16
3 – 5 Μηνών
IgG-1 140 – 390
IgG-2 23 – 150
IgG-3 4 – 70
IgG-4 1 – 14
0 – 2 Μηνών
IgG-1 220 – 500
IgG-2 40 – 165
IgG-3 4 – 23
IgG-4 1 – 33

Start typing and press Enter to search