ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 363 Κατηγορία:

Δείγμα

Ούρα 24h

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HPLC)

Αποτελέσματα

Εντός 10 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 24 Ώρες          +4°C: 30Ημέρες        -20°C: 180 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

>18 ετών μg/g creatinine

< 20                  < 20

2 - 4 ετών μg/24h

< 6                    < 6

4 - 18 ετών μg/24h

< 10                  < 10

>18 ετών μg/24h

< 20                  < 20

Start typing and press Enter to search