ΝΤΟΠΑΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 397 Κατηγορία:

Δείγμα

Ούρα 24h

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HPLC)

Αποτελέσματα

Εντός 10 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C:            +4°C:         -20°C:  

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

>18 ετών μg/g creatinine

< 250                  < 250

4 - 17 ετών μg/24h

80 – 400                  80 – 400

>18 ετών μg/24h

48 – 350                  48 – 350

Start typing and press Enter to search