11-ΔΕΟΞΥΚΟΡΤΙΖΟΛΗ (<10d)

Κωδικός εξέτασης: 150 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

ng/dL

Μέθοδος

RIA

Αποτελέσματα

Εντός 10 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 0 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 180 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Παιδιά

20 – 155                  20 – 155

Ενήλικες

12 – 158                  12 – 158

Start typing and press Enter to search